Rules

Mistrovství republiky border kolií jednotlivců Kategorie A1

Soutěž se skládá ze dvou kol, jumping a agility, kdy součet obou kol určí vítěze. Do této kategorie patří všechny týmy kategorie A1 a mohou se do ní přihlásit i týmy z kategorie A2 a to podle následujících podmínek:
Pokud tým přihlášený do kat. A1 nebude mít do data uzávěrky splněnou zkoušku A2 na výborně bez chyb, může (pouze podle pravidel tohoto závodu!!) startovat v kat. A1 Kontrola těchto podmínek proběhne při prezenci ve výkonnostních průkazech týmů a před prezencí v databázi KAČR.
Kategorie ML bude mít vyhodnocování samostatné, oddělené od L. Titul Mistr A1 se stává vítěz z kategorie L.

Mistrovství republiky BCCCZ jednotlivců Kategorie A2 a A3

Hlavní soutěž mezinárodního mistrovství pro závodníky kategorie A2 a A3. Soutěž se skládá ze dvou kol, jumping a agility, kdy součet obou kol určí vítěze.
Do této kategorie patří všechny týmy kategorie A3 a kategorie A2 se splněnou zkouškou A2 na výborně bez trestných bodů k datu svého přihlášení. Ostatní týmy A2 kategorie mohou zvolit i mistrovství kategorie A1.
Kategorie ML bude mít vyhodnocování samostatné, oddělené od L. Titul Mistr BCCCZ se stává vítěz z kategorie L.

Mistrovství republiky border kolií v soutěži družstev

Soutěží 3-členná družstva. Každý tým (psovod + pes) může soutěžit pouze za jedno družstvo. Složení družstva je bez rozdílu kategorií. Družstva s účastí týmu ML kategorie musí mít minimálně jeden tým z L kategorie.
Soutěž se skládá z kvalifikačního běhu agility a pro kvalifikovaná družstva finálová štafeta agility. Finále: na jednom parkúru budou postaveny 3 tratě, každý tým družstva poběží jinou trať a družstvu bude počítán jeden společný čas. Finále proběhne formou závodní štafety, kde další tým vybíhá, když předchozí dokončí svou trať.
Celkovým vítězem se stane vítězné družstvo finálové štafety.

Do finále z kvalifikace postupuje 20 družstev s největším počtem bodů. Body se získávají za umístění týmů v kvalifikačním běhu tak, že první tým dostává tolik bodů, kolik se účastní týmů a každý další v pořadí má o bod méně. Výsledné pořadí družstev je seřazené standardně, tedy podle trestných bodů a dosažených časů vzestupně. Diskvalifikované týmy nezískávají žádné body.

Speciální závod

Soutěž se skládá ze třech kvalifikačních kol a nedělního finále. Kvalifikovat do finále se budou moci týmy z kvalifikačního kol, jumping a agility, z každého kola 10 nejlepších a z běhů Tachyon Trophy, 5 týmů kategorie A1 a 5 týmů kategorie A2/A3.
V případě, že tým se bude kvalifikován z více běhů, celkový součet finalistů nebude navyšován o týmy z 11tého respektive 6tého místa.
Vítězem soutěže se stane vítěz nedělního finále na trati agility.
Kategorie ML se v kvalifikačních bězích bude vyhodnocovat odděleně od kategorie L. V kategorii ML nebude vypsán nedělní finálový běh, pokud se v ML kategorii nebude účastnit alespoň 60 týmů.

Tachyon Trophy Kategorie A1 a A2/A3

Jednokolová soutěž o "nejrychlejší" border kolii na profilu jumping. V tomto běhu nebude odmítnutí penalizováno 5 trestnými body, ale bude se jednat pouze o časovou ztrátu způsobenou opravou odmítnutí.
Každá kategorie poběží na samostatném parkuru a běh slouží také jako třetí kvalifikační kolo Speciálního závodu.
Kategorie ML se v jednotlivých bězích bude vyhodnocovat odděleně od kategorie L.

Závod Oldies

Jedná se o soutěž skládající se ze tří kol, 2x agility a jumping, kde součtem tří kol získáme celkového vítěze.
Do soutěže se mohou přihlásit pouze týmy, kde pes je věku 8 roků a více v den konání soutěže. Nebude použita dvojitá skoková překážka a houpačka.
Pes přihlášený do závodu oldies už nebude moci startovat v ostatních soutěžích mistrovství!
Všechny týmy jsou vyhodnoceny dohromady. L a ML běží obě kategorie na výšce ML 50 cm a kategorie M na spodní hranici výšky M 35 cm.

Hra Power & Speed

Týmy v soutěži poběží parkur rozdělený na dvě části. V první, technické, části se zónovými překážkami nebude týmům měřen čas, cílem bude ji projít bez jakékoliv chyby. Ve druhé, jumpingové, části bude čas týmům měřen. Vítězem se stane tým, který překoná první technickou část bez chyby a ve druhé části dosáhne nejméně chyb s nejrychlejším časem (druhá část bude hodnocena standardně jako jumping).
I týmy, které nepřekonají první část bez chyb, si budou moci „mimo soutěž“ odběhnout druhou část soutěže.
Soutěž bude rozdělena do dvou výkonnostních úrovní A1 a A2/A3 podle stejného klíče, který platí pro mistrovské závody.
Kategorie ML se v jednotlivých bězích bude vyhodnocovat odděleně od kategorie L.

Kácovský jumping

Samostatná soutěž probíhající na jumpingovém parkuru paralelně s nedělními finálovými běhy. Soutěž je otevřena všem přihlášeným týmům mimo oldies bez rozdílu výkonnostních úrovní.
Kategorie ML se v běhu bude vyhodnocovat odděleně od kategorie L.

Všechny soutěže budou probíhat podle soutěžního řádu KAČR s překážkami podle výškových kategorií L, ML, případně M. Soutěže Oldies budou mít výšku skokových překážek sníženou jak je uvedeno v popisu soutěže Oldies.
Pro malý počet účastníků se kategorie M nevyhlašuje samostatné. Přihlášený tým do závodů v kategorii M si při registraci určí, se kterou kategorií chce, aby se jeho výsledky sčítaly, jestli L nebo ML kategorií.

 


Česky English

Sponzoři

Fitmin

Petr Prokeš

VF electric

Czech Imp kennel

Mush Go

Mush Go

Hubertus Pivovar Kácov

Městys Kácov


 |  Design by: J.L.